Adventi ökumenikus kórustalálkozó (Dés, 2006. dec. 10)


A dési ferences római katolikus templomban adventi ökumenikus kórustalálkozóra került sor a hétvégén.

– Isten hozta önöket – fogadta Bakó Pál atya plébános a meghívásnak eleget tev? vendégeket. Többr?l van szó, mondotta, mint egy egyszer? találkozóról, itt és most a református Isten és ember szeretete találkozik a katolikus Isten és ember szeretetével, maradandó és ünnepélyes, magasztos emléket hagyva mindazokban, akik adventet, a nagy várakozás ünnepét ekképpen is megtisztelik. És valóban, a kórusok m?sorukkal bizonyították mindezt. Befejezésként a közel kétszáz kórustag, el?zetes összeéneklés nélkül, meghatóan szépen énekelte el az ismeretlen szerz? Dona Nobis Pacem cím? kánonját.

Az adventi ökumenikus kórustalálkozóra eljött a dési református kórus Kalmár Irénke, a szamosújvári katolikus kórus ifj. Molnár Árpád, a fel?ri református kórus Szász István, a dési ferences rendház kórusa, a római katolikus fiatalok és feln?ttek kórusa Péter Tibor vezetésével.

Összeköt? szöveget Gergely Margit tanárn? mondott, adventi ihletés? verseket Papp Judit katolikus kórustag, Láposi Ingrid református, Barátosi Levente katolikus tanulók, Harmos Beáta katolikus egyetemista mondtak. Ezután sor került a második adventi gyertya meggyújtására az esti zsolozsma keretében.

Befejezésként a ferences rendház agapéra hívta meg a résztvev?ket a rendház nemrég felavatott kollégiumának ebédl?jébe.

Lukács Éva

Forrás: Szabadság

Sajat címkek: