Kerületi ifjúsági lelkinap a Boldog Özséb plébánián (2006. dec. 19.)

„Életünk válasz Jézus Krisztus hivására”

„Életünk válasz Jézus Krisztus hívására”

E jelmondat szellemében került sor december 16-án a Kézdi Orbai F?esperesi Kerület adventi ifjúsági lelkinapjára a Boldog Özséb Kézdivásárhely-i plébánián.

A házigazdák el?készít? munkájának köszönhet?en több mint hetven helyi és kerületbeli fiatal kezdhette el a napot a bevezet? szentírási (Mtörv 30, 15-19) rész felolvasása és Szent Ferenc atyánk „Uram tégy engem…” kezdet? ima elvégzése után.

Már a bemutatkozást, ismerkedést úgy irányította fr. Róbert ofm, hogy az a nap témájába, a „Döntés”-be vezessen be. Hiszen azzal hogy idejöttek már döntöttek valami mellett és a döntés érdekében lemondottak valamir?l.

Annak függvényében, hogy ki miért jött el a találkozóra, alakult meg az öt kiscsoport.

Volt, amelyik csoportot az Istenben való gazdagodás vágya hozta össze, másokat a közösség utáni igény, ismét másokat a kíváncsiság, illetve a kötelezettség formált.

A kiscsoportok megalakulása után tartotta meg Róbert testvér a dinamikus, téma felvezet? el?adást a résztvev? fiatalok bevonásával.

A kis és nagydöntések az emberélet mindennapos velejárói, hangzott el. Minden korosztálynak megvannak a maga sajátos döntései, amik a vágyainktól és az akaratunktól függenek. Végs? soron én magam teremtem meg saját életemet, éppen ezért felel?s vagyok döntéseimért, hiszen azzá leszek, amit választok. Ha az igaz ember életformáját választom, akkor igazzá leszek, de ha ennek ellentétét, akkor gaz-emberré válhatok.

Válaszd az életet…” olvastuk a bevezet? szentírási részben. Igazából az választja az életet, aki igyekszik fölfedezni és megfelelni a vele kapcsolatos isteni akaratnak. Mert a lélek mélyén az ember vágya és az Istennek vele kapcsolatos vágya megegyezik, s?t ugyanaz. Azonban az emberi lélek olyan, mint egy mély kút, amelyet ha elhanyagolnak, ha nem használnak rendszeresen, akkor ez, id? közben megtelik mindenféle szeméttel. Ahhoz, hogy a kút üdít? vizéhez juthassunk, el?bb meg kell tisztítani. Ugyanígy, ahhoz hogy lelkünk mélyén fölfedezhessük Isten vágyát, akaratát életünkre vonatkozóan, amely megegyezik a mi vágyunkkal, lelkünket is meg kell tisztítanunk a helytelen, hamis, rendetlen vágyaktól. 

Az elhangzottakat kiscsoportos beszélgetés követte, a felvetett témával kapcsolatosan.

Az ebédet követ?en az „Isten a vádlottak padján” cím? kisfilmet nézhették meg a fiatalok, amely az Isten, a szenvedés és az emberi szabad akarat témáját feszegette.

Majd ezt követte egy képes elmélkedés, melyet Szilveszter testvér, e sorok írója tartott, és ami a b?nbánatra és a szentgyónásra készítette el? a fiatalokat.

A szentgyónásoknak köszönhet?en nagyon szép számmal járultak szentáldozáshoz a fiatalok a befejez? szentmisén.

A befejez? szentmisét a jelenlév? házigazda: György Mihály-Levente, a gelencei fiatalok kísér?je, Becze Lóránt, valamint Róbert és Szilveszter, brassói ferences testvérek mutattak be.

Fr. Szilveszter ofm

Brassó. 2006. december 19.

A találkozón készült képekb?l néhány ide kattintva megtekinthetsz.

Sajat címkek: