Bibliadráma - önismereti csoport

Tekintetem a hegyek felé emelem:
Honnan jön segítség számomra?
(Zsolt. 121)
Bibliadráma


önismereti csoport indul


40 óra (három hétvégés találkozással)Azoknak ajánljuk, akik személyes élethelyzetükben szeretnének tisztábban látni!

Mindezt játékosan a Biblia segítségével!
Ideje: Az első találkozó: november 17-18 (kezdés szombaton 10 órakor)
Helye
: Brassó, Ferences Kolostor

(szállási, étkezési lehetóség a kolostorban)

Információ: Moisii Róbert-0744 422409 frrobi@rdslink.ro
Jelentkezési határidó
: november 5A csoportban való részvételről hivatalos igazolást adunk az akkreditált „J.L.M. Pszichodráma Egyesület”-tól. (románul SPJML).
A Biblia-dráma módszeréről:

    Ezt a nagyon fiatalnak számító csoportmódszert alig tíz éve kezdte el tanulni és alkalmazni (németországi tapasztalatok alapján) egy teológusokból és pszichológusokból álló műhely-közösség. A kettős kötődés egyértelmű: a teológiában a misztériumjátékokig, a pszichológiában a pszichodrámáig nyúlnak a gyökerek. De a kettős gyökérzetből valami új sarjadt.


         A
bibliadráma nem arról szól, hogy a csoport vezetője vagy a csoporttagok milyen sokat tudnak a Bibliáról, hanem azt igyekszik saját átélésben megmutatni, hogy a Biblia milyen sokat tud az emberről. A két-háromezer éves szövegek - ha igazán kapcsolatba kerülünk velük - segíthetnek bennünket abban, hogy megbirkózzunk az élet mai kihívásaival, feladataival, kérdéseivel.

Egy bibliai történetről hallgathatunk prédikációt, megközelíthetjük a tudományosság igényével és eszközeivel, tanításáról gondolkodhatunk közösen vagy elvonulva csöndes elmélkedésben kerülhetünk közelebb a szöveghez.

    A bibliadráma egy más utat, a dramatikus megjelenítés eszközét kínálja a Bibliához  való közelítésben. Azzal, hogy a történetek szereplőiről, az ő életükről nem csak gondolkodunk, hanem a történetek eljátszása során a személyes átélés révén magunkra is vesszük sorsukat, tapasztalatokat szerzünk önmagunkról is. Fölismerhetjük, hogy a Biblia mennyit tud rólunk, mai emberekről. A játékban megragadhatóvá válik a szereplők tetteinek mozgatórugója, a bőrünkön tapasztalhatjuk meg konfliktusaikat, vívódásaikat. Átélhetjük és tudatosíthatjuk, hogy a Biblia tanítása nem holt betű, hanem életalakító valóság a mi számunkra.
A
bibliadráma utat keres, és tapasztalataink szerint talál is utat a Bibliához különböző módon közelítőkhöz:
- A keresőknek, a teológiai kérdések iránt érdeklődőknek választ adhat kérdéseikre.
- A magukat nem vallásosnak tartók számára lehetséges eligazodási pontokat kínálhat a mindennapok döntéseihez.
- A hívő ember számára pedig hitének újragondolását, az Istennel való kapcsolatából eredő erők újra mozgósítását nyújtatja.

    A részvétel nem színészi képességeket, hanem nyitottságot és gyermeki játékkedvet igényel, hiszen a cél nem egy bemutatandó produkció létrehozása, hanem a szereplők érzéseinek minél teljesebb átélése. A játék végén a történtekről beszélgetve új és meglepő fölfedezéseket tehetünk önmagunkról, a másik emberről és Istenről. (Sarkady Kamilla és Nyári Péter nyomán)Sajat címkek: