Gyászjelentés


Teremtő mennyei Atyánk akaratában megnyugodva és a boldog viszontlátás reményében közöljük, hogy

Dăian George

fr. Szabin ofm


rendi testvérünk
életének 89.,rendbelépésének 69. évében, ez év január 30-án elhunyt.
 
    Temetése a 13.00-kor kezdődő engesztelő szentmiseáldozat (brassói ferences templomban) bemutatása után, a templom kriptájában, február 1-én, pénteken lesz.
    Szeretett halottunk, 1919. augusztus 9-én született Medgyesen, 1939 február 5-én öltötte magára a ferences rend ruháját és ünnepélyes fogadalmat tett Kaplony-ban 1948. febr. 18-án.
    Szerzetességének 69 évét Kolozsváron, Mikházán, Kaplonyban, Máriaradnán, Körösbányán, Esztelneken és Brassóban élte le. Volt kertész, szakács, sekrestyés és házfőnök.
    1992-ben helyezték Brassóba. Itt, mint házfőnök kezdte pályafutását, sokat munkálkodott a kolostor visszaszerzésén. Nagy hozzáértéssel hallgatta meg a szükségben lévők panaszait, kéréseit és imáival támogatta őket.
   Imádságos lélekkel, végtelen türelemmel és alázattal viselte az idős kor nehézségeit és Isten akaratában megnyugodva hordozta a betegség keresztjét, s készült a földi életből való távozásra.

“Áldott légy Urunk a testi halálért, a mi testvérünkért,
Akitől élő ember el nem futhat…
Boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak.”

 (Szt. Ferenc: Naphimnusz)
                                                                                                                 
 A gyászoló ferences család és rokonság

Sajat címkek: