A Romániai Ferences Közösségek Képviselőinek Országos Találkozója

 

További képekA 2007-ben – a Szebeni Európai Ökumenikus Találkozóval egy időben – megszervezett ferences találkozó, amelyen a Romániában működő ferences lelkiségű közösségek képviselői vettek részt érdeklődést ébresztett az egyes közösségekben egymás jobb megismerésére és a kapcsolatok további ápolására.
Ennek elősegítésére létrehozott munkacsoport első találkozójára ez év március 7-én került sor, a Ferences Missziós Nővérek Singureni-i (Giurgiu megye) házában. Ezen a ferences rend három férfiágának és több nővér kongregációnak a képviseletében a következők vettek részt: fr. Guzrány Péter OFM; fr. Alexandru Olaru OFMConv, Sr. Corina Benko (Ferences Missziós Nővérek); Sr. Lydia Fechetă, Ferences Nővérek – Karánsebes; Sr. Lőrincz Pacifika (Mallersdorfi Ferences Nővérek); Sr. Claret Mandulova (Szent Ferenc Leányai); Lucia Manuela (Ferences Világi Rend).

 

 

A találkozón – a résztvevők bemutatkozása után – az egyes közösségek bemutatására került sor, amely egyben a ferences karizma sokszínűségének és szépségének a felfedezésére adott lehetőséget. Ezt követően választásokra került sor: Corina Benko nővér lett a munkacsoport vezetője, segítőjévé pedig Lydia Fechetă nővért választották meg a résztvevők.
A találkozó második részében, amely nagyon családias, nyílt és testvéri légkörben zajlott, a jövőre vonatkozó gondolatok és elképzelések kerültek megvitatásra. Felszínre kerültek olyan problémák és nehézségek is mint például: nem ismerjük eléggé a ferences család tagjait, nem nagyon van kapcsolat a ferences lelkiségű közösségek között; hiányos a román nyelvű ferences lelkiségű irodalom; nem nagyon állnak rendelkezésünkre eszközök a ferences lelkiség és az evangélium ferences szellemben történő terjesztésére. Abból kiindulva, hogy ebben az évben Rendünk alapításának 800 éves évfordulóját ünnepeljük néhány konkrét terv is született: szeptember végén egy ferences találkozó kerül megszervezésre, amelyen a Romániában lévő összes ferences lelkiségű közösség képviseltetné magát. A konventuális testvérek dolgoznak a Ferences Misekönyv és Zsolozsmáskönyv összeállításán. A ferences lelkiség láthatóvá tétele és megismertetése érdekében megszületett egy honlap létrehozatalának a gondolata, amely a www.familiafranciscana.ro címen lesz elérhető. A júliusban, Nagybányán sorrakerülő országos katolikus ifjúsági találkozón is jó volna jelen lenni. Erre az alkalomra, de a későbbiekre is jó lenne egy CD összeállítása, amelyre ferences jellegű ismertető anyagok kerülnének fel: a többi résztvevőtől is beérkező anyagok összeszerkesztését fr. Péter vállalta. A CCFMC sürgeti a Ferences Missziós Lelkiségi Alapkurzus magyar és román nyelvre történő lefordítását (egyik nyelven sem érhető még el). Ezt a kérést a találkozó résztvevői továbbították a provinciák, ill. a közösségek elöljáróihoz.
A következő találkozóra 2009. június 23-én, a karánsebesi ferences Nővéreknél fog sor kerülni.
A találkozó lezárásaképpen a résztvevők a szentmisében hálát adtak a jó Istennek a találkozó alkalmával kapott kegyelmekért: az egymás jobb megismerésének a lehetőségéért, a közösségek között kialakult új kapcsolatokért és a testvéri szeretet erősödéséért.
 
Pax et Bonum!

 

Sajat címkek: