Szent Ferenc iskolája - februári feladatok

 

Találkozásom egy leprással
 
Ebben a fordulóban szent Ferenc életéből egy másik fontos eseménnyel ismerkednénk meg: a leprással való találkozásával. Hogy könnyebben megértsétek az alábbi történetet – amely ezt a találkozást leírja – röviden nézzük meg, hogy mit is jelent a lepra, illetve a leprás.
A lepra egy nagyon rossz, fertőző betegség, amely napjainkban egyre ritkább. Szent Ferenc korában viszont elég gyakori volt, s igen sok leprás élt abban az időben. A leprás, tehát aki ebben a betegségben szenvedett, látásra nagyon visszataszító volt, mivel bőrén gennyes fekélyek jelentek meg, amelyek a betegség előrehaladásával még súlyosabbá váltak, s legtöbbször az ember halálát okozták. Az ilyen embert nemcsak a betegsége sújtotta, hanem – mivel ragályos volt a betegség ezért – kerülnie kellett minden egészséges emberrel való érintkezést, s ezért a társadalom kitaszította a leprásokat.
 
Ferenc életében egy ilyen emberrel való találkozás egy nagy változást jelenettett, amelyet egyik életrajzírója a következő módon mutat be számunkra.
 
Mikor egyszer Assisi közelében lovagolt, egyszercsak egy leprás jött vele szemben. Azelőtt irtózott a leprásoktól, de most erőt vett magán, leszállott lováról, pénzt adott a betegnek és megcsókolta a kezét. Miután még békecsókot váltott vele, újra felszállt a lovára, hogy tovább folytassa útját. És ettől kezdve kezdte egyre jobban megvetni magát, mígnem Isten kegyelmével tökéletes győzelmet aratott önmagán.
Néhány nappal rá jó csomó pénzt vett magához és kiballagott vele a leprások telepére. Ott maga köré gyűjtött valamennyi beteget s mindegyiknek alamizsnát adott és kezet csókolt. És amikor eltávozott tőlük, az, ami azelőtt keserű volt, tudniillik a leprások látása és érintése, most egyszerre édességre fordult. Azelőtt, saját bevallása szerint, annyira ellenére volt a leprások látása, hogy nemcsak nézni nem bírta őket, hanem még a tájékukra sem akart menni. Ha mégis megesett, hogy házaik közelében haladt el vagy meglátta egyiküket-másikukat, nyomban elfordította arcát és befogta orrát. Ha pedig szánalomból alamizsnát akart nekik adni, azt egy harmadik személy közvetítésével juttatta el hozzájuk. Mostantól kezdve azonban Isten kegyelméből olyan erős barátságot kötött velük, hogy -mint Végrendeletében írja -szinte állandóan közöttük időzött és alázatosan szolgált nekik.
(A Három Társ Legendája, IV. fejezet)
 

 
I-II. osztály
  • rajzold le Szent Ferencnek a leprással való találkozását!
 
III-IV. osztály
  • a fenti történet alapján te is készíts egy rajzot, s lap hátoldalára írd le, hogy – szerinted – ma a környezetedben élő emberek számára kik azok a „leprások”, akikkel nem akarnak találkozni, akiket kerülnek
 
V. osztály fölött a következő két feladat közül választhattok:
  • olvassátok el figyelmesen a fenti történetet, s annak alapján keressétek meg és írjátok le, hogy ki az a „leprás” vagy „leprások” (tehát kitaszított emberek), akik a ti környezetetekben (az osztályban, az iskolában, az utcátokban, a településen ahol éltek stb.) vannak, s esetleg hogyan lehetne közelíteni hozzájuk, hogyan lehetne megváltoztatni az emberek róluk alkotott véleményét
  • miután elolvastátok a fenti történetet Szent Ferenc példájára próbáljátok másképp látni a lepráshoz hasonló embereket, barátságosan közelíteni hozzájuk, s esetleg valami jót tenni velük. Írjátok le, hogy ezt hogyan próbáltátok megvalósítani, hogyan sikerült és ebben mi volt a segítségetekre.
Beküldési határidő (a küldeményeknek a Vasárnap szerkesztőségébe való megérkezte): 2010. március 10.
 

 

Sajat címkek: