Szent Ferenc iskolája - márciusi feladatok

Szent Ferenc Krisztus sebhelyeinek hordozója

 

Szent Ferenc életének egyik fontos eseménye 1224 őszén történt, amikor Alverna hegyén, imádság közben Ferenc Isten értünk való szeretetéről elmélkedett. E szeretet egyik jelét a keresztben vélte felfedezni, s ehhez kapcsolódik az alábbi látomása, amelyben a keresztre feszített Jézust olyannak látta mint egy szeráf (a szeráf egy olyan angyal, akinek hat szárnya van, és a művészetben a mennyei világ küldöttjeként szokták ábrázolni).

Olvassátok el figyelmesen a következő leírást szent Ferenc életrajzából, s ez alapján oldjátok a feladatokat.

 

Három társ legendája című életrajzból:

69 Szeretetének lángoló hevét és Krisztus kínszenvedésének el nem múló emlékezetét, melyet szüntelenül szívében hordott, az egész világnak meg akarta mutatni az Úr: ezért csodálatos módon még földi életében egy egészen kivételes kiváltság csodás jegyével ékesítette fel őt.

Egyik reggel ugyanis, a szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe körül —két évvel halála előtt, mialatt egy (magas) hegy, az Alverna lejtőjén imádkozott, s a szeráfi nagy lángolástól és a részvevő szeretet édességétől Isten felé szárnyalva szinte egészen beleolvadt abba, aki nagy szeretetében keresztre feszíttette magát —egyszerre egy szeráf jelent meg előtte, szárnyai közt egy keresztrefeszített gyönyörű férfi alakját mutatva. A jelenés kezei és lábai keresztalakban ki voltak feszítve, míg arca Krisztus Urunk ragyogó képét mutatta. Két szárnyával ugyanis fejét födte be, kettő repülésre, a másik kettő pedig egész testének befödésére szolgált.

A látomás elmúltával a szent szívében a szeretet csodálatos heve maradt vissza, de még csodálatosabb volt az Úr Jézus Krisztus szentséges sebhelyeinek feltűnése testén. Isten embere, amennyire csak tehette, egészen haláláig gondosan rejtegette, mivel nem akarta nyilvánosságra hozni az Úr titkát. Egészen azonban mégsem sikerült eltitkolnia; úgyhogy legalább bizalmas barátai előtt nem maradt rejtve.

 

 

Feladatok:

I-II. osztály: A fenti történet alapján rajzoljátok le azt a jelenetet, amikor Alverna hegyén, szent Ferenc imádságba merülve Krisztus Urunktól, a szeretet páratlan jeleként megkapja a szent sebhelyeket.

III-IV. osztály: A kisebbekhez hasonlóan készítsetek ti is egy rajzot az Alverna hegyén történtekről, s ehhez kapcsolódóan írjatok egy imádságot, amelyben szent Ferenc azt kéri, hogy átérezhesse azt a szeretetet és fájdalmat, amelyet Jézus Krisztus értünk átélt a kereszten.

VI. osztály fölött: a korábbi legalább 3 fős csapatokban dolgozva a két következő feladat közül válasszatok ki egyet:

a. Keressetek fel olyan embert, vagy olyan embereket, aki – szerintetek – Krisztus és szent Ferenc módjára megsebzettek, valamilyen „keresztet” (szenvedés, nehézség stb.) hordoznak. Kérdezzétek meg őket, a mindennapokban miből merítenek újból és újból erőt, és kiért szokták felajánlani olykor igen súlyos keresztjüket.

b. Egy kb. egy oldalas fogalmazásban írjátok le, hogy ha meglátogatnátok egy szenvedő, keresztet hordozó embert, mivel tudnátok bátorítani, hogy tartson ki Krisztus ily módon való követésében. Próbáljátok elképzelni, hogy miért tarthatta szent Ferenc oly nagy örömnek, hogy Krisztus urunk sebhelyeit hordozhatta az ő testében. Mi lehet az üzenete ennek számunkra?

 

 

Beküldési határidő: 2010. április 16.

Sajat címkek: