A Szent Klárához Irt Végakarat

A SZENT KLÁRÁHOZ ÍRT VÉGAKARAT

(ULTIMA VOLUNTAS S. CLARAE SCRIPTA)

 

(1) Én, kicsiny Ferenc testvér, követni akarom a mi magasságbeli, fölséges Urunknak, Jézus Krisztusnak és az ő szentséges Anyjának életét és szegénységét, s ebben a szándékomban végig ki akarok tartani.

 

 

 (2) És kérlek benneteket, úrnőimet, s ezt tanácsolom nektek, hogy mindig ebben a szentséges életmódban és szegénységben éljetek.

(3) És nagyon vigyázzatok, nehogy valakinek a szavára vagy tanácsára valaha is eltérjetek tőle.

Hivatalos formulát követ: ego Franciscus, mint pl. fogadalom tételkor.

Ferenci vonások: Ferenc testvér, de hozzáteszi, hogy kicsiny, hogy ne tűnjön annyira egyháziasnak.

Követni akarom…

Már iratában is említi, hogy a Szűzanya szegény volt.

Úrnőknek nevezi a nővéreket. Lelkükre köti, hogy tartsanak ki a szegénységben, semmiféle más regula hatása alá ne kerüljenek.

 

Nem egy szűkkeblű félelem, féltés, hanem annak a védése, amit az Úr adott.

 

 

Sajat címkek: