Jelenlegi hely

Hírolvasó

Házasság hete

Kolozsvári Ferencesek - cs, 02/13/2020 - 13:32

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony
ferences templom és kolostor

Házasság hete
Programjaink

 

 • Február 9.: Szentségimádás a családokért/házaspárok 13-14 és 15-16 óra között

 • Február 15.: Gótikus randevú házaspároknak. 15-20 óra között a Ferences Kolostor refektóriumában.
  Gyerekfelügyeletet biztosítunk. Részletekért hívják a 0744-552807 telefonszámom Albert Katalint

 • Február 16.-án a reggeli és déli szentmise keretében házaspárok megáldása

 


 

 

sajat: 
Kategóriák: Provinciánk hírei

ÉVKÖZI V. VASÁRNAP

Kolozsvári Ferencesek - v, 02/09/2020 - 10:59

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony
ferences templom és kolostor
Hirdetések
Évközi 5. vasárnap

 

 • Feb. 10. Hétfő. Szent Skolasztika szűz. Emléknap.

 • Feb. 11. Kedd. Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária. Emléknap.

Betegek világnapja. Ezen a napon mindkét (10.00 és 18.00.) Szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét mindazoknak, akik betegek vagy idősek. E szentség felvétele előtt azok, akik erre készülnek, legyenek szívesek elvégezni szentgyónásukat.

 • Feb. 14. Péntek. Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök. Európa társvédőszentjei. Ünnep.

 • A mai nappal (vasárnap, feb. 9.) kezdetét veszi a „Házasság hete”, amely jó alkalom arra, hogy beszéljünk a házasság értékéről, hogy tanúskodjunk a családról, hogy ünnepeljük a családot… Ennek a hétnek a mottója: Csapatjáték szerelemmel.

Ezen a héten több eseményre kerül sor a Ferences templomban és környékén is:

 • A mai Szentmise után 13-14 és 15-16 óra között Szentségimádásra kerül sor, amelynek keretén belül a házaspárokért/családokért lehet imádkozni.

 • Kedden, a betegek világnapján, bátorítjuk az idős és beteg házaspárokat, hogy együtt jöjjenek és részesüljenek a betegek szentségének kegyelmi adományaiban.

 • Szombat délután 15-20 óra között a Ferences Családos közösség Gótikus hangulatú teázásra/kávézásra hívja a randevúzni vágyó házaspárokat a ferences kolostor refektóriumába. Gyerekfelügyeletet a sekrestye melletti 8-as teremben biztosítanak.  Jelentkezni és részleteket megtudni  a Szentmise után a teás pultnál lehet.

 • Jövő vasárnap a déli Szentmisén áldásban részesítjük a jelenlevő házaspárokat, hogy Isten áldása elmélyítse bennük azt a döntést, melyet egykor egymásért vállaltak a szentségi házasság megkötésekor.

 

Ti vagytok a föld sója.
De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg?”

Vö. Mt 5,13-16.
Pax et bonum!
Deus meus et omnia!sajat: 
Kategóriák: Provinciánk hírei

URUNK BEMUTATÁSA

Kolozsvári Ferencesek - sze, 02/05/2020 - 09:11

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony
ferences templom és kolostor
Hirdetések
Vasárnap

Urunk bemutatása. Gyertyaszentelő Boldogasszony.

 • Feb. 3. Szent Balázs püspök és vértanú. Emléknap.

A Szentmise végén részesíteni fogjuk a kedves híveket „Balázs-áldásban.”

 • Feb. 5. Szerda. Szent Ágota szűz és vértanú. Emléknap.

 • Feb. 6. Csütörtök. Keresztelő Szent Péter, Miki Szent Pál és társaik, japán vértanúk. Ferences emléknap.

Templomunkban délelőtt 9-órától este 18-óráig Szentségimádás és gyóntatás lesz. Minden órában, amint már erre példa volt adventben is, az atyák váltani fogják egymást és áldoztatás is lesz. Ezt a lehetőséget szeretnék felkínálni a kolozsvári paptestvérek a kedves hívek számára minden hónap első péntekét megelőző csütörtökön. Nagy szeretettel várjuk önöket! Adják tovább ezt a jó hírt!

 • Feb. 7. Elsőpéntek. Szent Koléta szűz. Ferences emléknap.

 • Feb. 9. Évközi 5. vasárnap.

Szentmisék sorrendje: 9.00 és 12.00. Mindenkit nagy szeretettel várunk, de a 12-órai Szentmisére különösképpen szeretnénk meghívni az orvosokat és mindazokat, akik az egészségügyben dolgoznak, vagy dolgoztak, hogy a Szentmisében értük imádkozzunk, és külön áldásban részesítsük. Mindezt azért tesszük, mert feb. 11-én, a lourdes-i Szent Szűz emléknapján, a betegek világnapján, beteg testvéreinket fogjuk különösképpen meghívni, hogy miután kellőképpen felkészültek, az Úr megerősítse őket a betegek szentségével. Az orvosok, akik az Úrtól kapták hivatásukat, nagy szolgálatot végeznek a betegek gyógyításában. Imádkozzunk értük is közösen!

Szentségimádás: 13-14. és 15-16. óra között.

 • Felhívjuk a hívek figyelmét, hogy idén is felajánlhatják jövedelemadójuk 2%-át a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány lelkipásztori-missziós programjainak megszervezésére. Az űrlapokat a templom közepén elhelyezett térdeplőnél találják, és kitöltés után, legyenek szívesek átadni egy ferences testvérnek, vagy behozni a sekrestyébe. Isten fizesse nagylelkű adományaikat!

 

Az imaapostolkodás szándékai februárra:
Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük
az emberkereskedelem áldozataivá vált menekült testvéreink segélykiáltását.
Pax et bonum!

  

sajat: 
Kategóriák: Provinciánk hírei

ÉVKÖZI III. VASÁRNAP

Kolozsvári Ferencesek - p, 01/31/2020 - 19:38

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony
 
ferences templom és kolostor
Hirdetések
Évközi 3.Vasárnap
Isten Igéje vasárnapja

 • Jan. 28. Kedd. Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító. Emléknap.
 • Jan. 30. Csütörtök. Szent Jácinta szűz. Ferences emléknap.
 • Jan. 31. Péntek. Bosco Szent János áldozópap. Emléknap.
 • Feb. 1. Elsőszombat. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
  A Szentmise után Szentségimádásra hívjuk a testvéreket a Szűzanya palástja alatt.
 • Feb. 2. Vasárnap. Urunk bemutatása. Gyertyaszentelő Boldogasszony. Ünnep. Az Istennek szentelt személyek világnapja.
  Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy hozzanak magukkal gyertyákat, amiket a Szentmise keretében megáldunk és megszentelünk. Az otthonunkban lévő szentelt gyertyák emlékeztetnek bennünket Krisztusra, a Világ Világosságára és a magunk hivatására!

Az imaapostolkodás szándékai februárra:
Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük
az emberkereskedelem áldozataivá vált menekült testvéreink segélykiáltását.
Pax et bonum!

 

 

sajat: 
Kategóriák: Provinciánk hírei

ÉVKÖZI II. VASÁRNAP

Kolozsvári Ferencesek - h, 01/20/2020 - 18:43

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony ferences templom és kolostor
Hirdetések

Évközi 2.Vasárnap

 

 • Jan. 20-27. nemzetközi ökumenikus imahét. Ez az imahét a krisztushívők egységének erősítője, Jézus Krisztusba vetett hitünk kifejezője és hatékony tanúságtétel a világ előtt. Templomunkban a szentmisék keretében fokunk imádkozni a keresztények egységért. Szeretettel várjuk a híveket!
 • Jan. 21. Kedd. Szent Ágnes szűz és vértanú. Emléknap.
 • Jan. 24. Péntek. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító. Emléknap.
 • Jan. 25. Szombat. Szent Pál apostol megtérése. Ünnep.
 • Jan. 26. Évközi 3. vasárnap. Isten igéje vasárnapja. Szeretnénk felhívni a kedves hívek figyelmét, hogy hozzák magukkal a Szentírásukat, kicsik és nagyok egyaránt, hogy a Szentmise keretében megáldhassuk!

 

Jézus az Isten Báránya,
aki elveszi a világ bűneit!
Vö. Jn 1,29-34
Pax et bonum! 

 

 

sajat: 
Kategóriák: Provinciánk hírei

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

Kolozsvári Ferencesek - szo, 01/11/2020 - 22:00

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony ferences templom és kolostor
Hirdetések

 Urunk megkeresztelkedése. 2020 január 22. Vasárnap.

 

 • Jan. 12. Vasárnap. 13-14. és 15-16. óra között templomunkban Szentségimádásra hívjuk a kedves testvéreket!
 • Jan. 16. Csütörtök. Szent Berárd és társai vértanúk. Ferences ünnep.
 • Jan. 17. Péntek. Remete Szent Antal apát. Emléknap
 • Jan. 18. Szombat. Árpád-házi Szent Margit szűz. Ünnep.

„Isten nem személyválgató.
Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is,
aki féli őt és az igazságot cselekszi.”
Vö. ApCsel 10,34-38  

Pax et bonum!

 

 

 

 

 

sajat: 
Kategóriák: Provinciánk hírei

ADVENT IV. VASÁRNAPJA

Kolozsvári Ferencesek - sze, 12/25/2019 - 22:20

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony ferences templom és kolostor
Hirdetések

2019. december 22. 
Advent IV. vasárnapja

 

·        Dec. 23. Hétfő. Adventi köznap. Szentmise 6.30-tól és 18-órától.
·        Dec. 24. Kedd. Adventi köznap. Szentmise 10-órától. 18.30-tól gyóntatás. 19.30-tól a fiatal családosok és gyermekeik modern, rendkívüli pásztorjátékát láthatjuk. 20.00-tól Karácsonyi vigília Szentmise.

·        Dec. 25. Szerda. Karácsony. Urunk Jézus Krisztus születése. Főünnep. Szentmise 9.00 és 12.00-órától.
·        Dec. 26. Csütörtök. Szent István első vértanú. Ünnep. Szentmise 12.00-órától.          

·        Dec. 27. Péntek. Szent János apostol. Ünnep. Szentmise 18.00-órától.
·        Dec. 28. Szombat. Aprószentek, vértanúk. Ünnep. Szentmise 18.00-órától.
·        Dec. 29. Vasárnap. Szent Család vasárnapja. Szentmise 9.00 és 12.00-órától

 

sajat: 
Kategóriák: Provinciánk hírei

ADVENT III. VASÁRNAPJA

Kolozsvári Ferencesek - v, 12/15/2019 - 18:44

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony ferences templom és kolostor
Hirdetések

2019. december 15. 
Advent III. vasárnapja

 

 • Benedek Fidél ferences atya, kolozsvári templomigazgató feljegyzéseiből tudjuk, hogy XIV. Benedek pápa, a XVIII. sz. elején két teljes búcsút engedélyezett a kolozsvári ferences templom részére, amelyek a Lorettói kápolnához kötődnek. Az egyik Kisasszony napjához kötődik, a másik pedig a Karácsony előtt a kis Jézus tiszteletérre végzett kilenc-napi ájtatosság résztvevői számára. Erre a kilencedre hívjuk a kedves testvéreket, amely holnap, hétfőn, december 16-án veszi kezdetét. Minden Szentmise végén lesz egy rövid elmélkedés és imádság. Szeretettel várjuk!
 • Szerdán, december 18-án, délelőtt 9.00-órától este 18-óráig, ferences templomunkban a kolozsvári papság szeretné felkínálni a hívek számára azt a lehetőséget, hogy elvégezzék karácsonyi szentgyónásukat. Templomunkban minden órában más-más atya fogy gyóntatni, és minden órában lesz áldoztatás. Szeretettel várjuk a kedves híveket! Kérjük, értesítsék ismerőseiket is!
 • Hirdetjük a kedves híveknek, hogy templomunkban a „hajnali” Szentmisék hétfőtől-szombatig, a keddi nap kivételével (amikor nincs „hajnali” Szentmise), reggel 6.30-tól kezdődnek. A keddi napokon reggel 6.30-tól csendes Szentségimádásra hívjuk önöket templomunk lorettói kápolnájába. Ne felejtsük el, hogy az Advent a csend, az imádság, a bűnbánat… az Úrral való találkozásnak az ideje.
 • Mindannyiuk figyelmébe ajánljuk, de különösképpen felhívjuk a gyermekek figyelmét, hogy az adventi koszorúnk mellett található a kis Jézus betlehemi jászla. Ebben még nincsen széna, szalma. De mindenki gondoskodhat arról, hogy legyen! Hogyan? Úgy, hogy az előttünk álló hét ideje alatt tudatosan figyelünk arra oda, hogy minél több jót tegyünk. De figyeljünk oda, hogy ezekkel ne dicsekedjünk, hanem írjuk le egy lapra, és hozzuk magunkkal a vasárnapi Szentmisére, amikor is elhelyezhetjük a jászolba a Szentmise előtt vagy utána. Látni fogjuk, amint hétről-hétre a mi jócselekedeteink átváltoznak szénává és szalmává, így tanúskodva arról, hogy várjuk és szeretjük Urunkat, Jézus Krisztust. Valójában így készítjük elő szívünket, hogy az legyen az otthona.

 

sajat: 
Kategóriák: Provinciánk hírei

ADVENT I. VASÁRNAPJA

Kolozsvári Ferencesek - v, 12/01/2019 - 17:10

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony ferences templom és kolostor
Hirdetések

2019. december 1. 
Advent I. vasárnapja

 

 • Hirdetjük a kedves híveknek, hogy a mai nappal kezdetét vette az új egyházi év. Főegyházmegyénkben ezt az évet az Eucharisztia évének szenteljük. Ennek célja, előmozdítani az egyházmegye lelki megújulását az Eucharisztia fényében. Ugyanakkor ez az év egybeesik a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus közvetlen előkészületi évével.
 • Dec. 3. Kedd. Xavéri Szent ferenc áldozópap. Emléknap
 • Dec. 7. Szombat. Szent Ambrus püspök és egyháztanító. Emléknap. Mivel elsőszombat a Szentmisében imádkozni fogunk papi és szerzetesi hivatásokért. 19-órától Szentségimádásra hívjuk önöket a Szűzanya palástya alatt.
 • Hirdetjük a kedves híveknek, hogy templomunkban a roráté Szentmisék hétfőtől-szombatig, a keddi nap kivételével (amikor nincs roráté Szentmise), reggel 6.30-tól kezdődnek. A keddi napokon reggel 6.30-tól csendes Szentségimádásra hívjuk önöket templomunk lorettói kápolnájába. Ne felejtsük el, hogy az Advent a csend, az imádság, a bűnbánat… az Úrral való találkozásnak az ideje.
 • Mindannyiuk figyelmébe ajánljuk, de különösképpen felhívjuk a gyermekek figyelmét, hogy az adventi koszorúnk mellett található a kis Jézus betlehemi jászla. Ebben még nincsen széna, szalma. De mindenki gondoskodhat arról, hogy legyen! Hogyan? Úgy, hogy az előttünk álló hét ideje alatt tudatosan figyelünk arra oda, hogy minél több jót tegyünk. De figyeljünk oda, hogy ezekkel ne dicsekedjünk, hanem írjuk le egy lapra, és hozzuk magunkkal a vasárnapi Szentmisére, amikor is elhelyezhetjük a jászolba a Szentmise előtt vagy utána. Látni fogjuk, amint hétről-hétre a mi jócselekedeteink átváltoznak szénává és szalmává, így tanúskodva arról, hogy várjuk és szeretjük Urunkat, Jézus Krisztust. Valójában így készítjük elő szívünket, hogy az legyen az otthona.

 

sajat: 
Kategóriák: Provinciánk hírei

KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

Kolozsvári Ferencesek - v, 12/01/2019 - 17:03

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony ferences templom és kolostor
Hirdetések

2019. november 24. 
Krisztus Király vasárnapja

 

 • Nov. 26. Kedd. Portomauriziói Szent Lénárd áldozópap. Ferences emléknap.
 • Nov. 27. Szerda. Fasani Szent Ferenc Antal áldozópap. Ferences emléknap.
 • Nov. 28. Csütörtök. Marchiai Szent Jakab áldozópap. Ferences emléknap.
 • Nov. 29. Péntek. A Szeráfi Rend összes szentjei. Ferences ünnep.
 • Nov. 30. Szombat. Szent András apostol. Ünnep.
 • Dec. 1. Advent első vasárnapja.
 • Szeretnénk a kedves hívek figyelmébe ajánlani az előttük álló lelki-hétvégét. A pénteki, szombati és mindkét vasárnapi Szentmise keretében Fr. Sebestyén Albert O.F.M. dési plébános fog elmélkedést tartani. Szombaton egy reggeltől-estig tartó lelkinapra hívjuk önöket! Ennek keretében lesz imádság, előadás, közös-ebéd, műhelymunka és Szentmise! Annak érdekében, hogy mindezt jól megszervezhessük, kérjük a híveket, hogy részvételi szándékukat jelezzék számunkra legkésőbb kedd estig! Bátorítjuk önöket arra, hogy kezdjük együtt, imádságos lelkülettel az Adventet, amely felkészít bennünket Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére.       
 • Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy, amennyiben van a birtokukban olyan kiadvány, amelyet a kolozsvári Szent Bonaventura nyomdában nyomtattak, és önzetlenül átadnák az Erdélyi Ferences Rendtartomány Szent Bonaventura kiadványainak gyűjteményébe, kérjük, juttassák el a plébániájukhoz legközelebb eső ferences kolostorba. Hálásan köszönjük mindazok fáradozását és önzetlenségét, akik ezt eddig megtették! Isten fizesse!
 • Szeretnénk megköszönni a kedves híveknek az „Árpád-házi Szent Erzsébet-napi gyűjtés” alkalmával befolyt 1.735,00 lejt. Amint már említettük, ezáltal a Caritas szervezet azon programjait támogatták, amelyek elhagyatott, vagy a fejlődésben valamilyen szinten elmaradt gyerekeket szeretnék segíteni. Isten fizesse adományaikat!
 • A Szentmise végén a kitett Oltáriszentség előtt felajánljuk az emberiséget Krisztus Királynak. Ez teljes búcsúval jár a szokott feltételek mellett.
sajat: 
Kategóriák: Provinciánk hírei

"Ő a láthatatlan Isten képmása" - Szentségimádási lánc a világ körül

Kolozsvári Ferencesek - v, 11/17/2019 - 22:32

Egyórás szentségimádásra hívunk Krisztus Király ünnepének előestéjén a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve.

Ezen az estén különböző helyszíneken együtt fogunk imádkozni az egész világon azért, hogy az önmagát érted is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük.

Tarts velünk!

A helyi közösségünkkel mi is összegyűlünk, hogy Krisztust együtt imádjuk.

Én itt leszek szentségimádáson: Kolozsvári Ferences Templom
Románia 400112 Kolozsvár, Victor Deleu 4.
Szervező közösség: Ferences Templom
A szentségimádás 2019.11.23-án szombaton helyi idő szerint 19 órakor kezdődik.

Bővebb információ: http://ofm.ro/kolozsvariferencesek/
Ifjúsági

Gyere, tarts velünk Te is, és jelentkezz!  https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/668

 

A jelentkezés egy jó lehetőség arra is, hogy feliratkozz a NEK 2020 hírlevélre, melynek segítségével folyamatosan tájékozódhatsz arról, hogyan halad a 2020-as esemény előkészítése és első kézből értesülhetsz programokról, bekapcsolódási lehetőségekről.

Számítunk Rád november 23-án!

Szeretettel a NEK Titkárság csapata nevében:
Fábry Kornél
iec2020.hu

 

sajat: 
Kategóriák: Provinciánk hírei
Subscribe to Székelyudvarhelyi Ferencesek hírolvasó