A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere - könyvbemutató

 

MEGHÍVÓ
 
A Csíki Székely Múzeum, a Csíksomlyói Ferences Kolostor és a
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium
tisztelettel meghívja Önt és Családját
 
a Ferences Rend alapításának 800. esztendejében
 
Medgyesy-Schmikli Norbert
 
A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai,
művelődés- és lelkiségtörténeti háttere
 
című könyvének hangversennyel egybekötött, ünnepélyes bemutatójára.
 
A könyvbemutató helyszíne:
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium Kollégiumának Díszterme
(Csíkszereda, Eminescu utca 3.)
 
Időpontja: 2009. március 26. csütörtök, este 6 óra
 
A résztvevőket köszöntik:
 
Tamás Levente, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatója
 
P. Péter Arthur OFM csíksomlyói házfőnök
 
P. Pap Leonárd OFM szól az erélyi ferences irodalom jelentőségéről
 
A monográfiát ismerteti:
 
Kilián István
színház- és drámatörténész, professor emeritus, az MTA Irodalomtudományi Intézet
Régi Magyar Drámatörténeti Kutatócsoportjának vezetője
 
A könyvbemutató előadásait az alábbi énekes és hangszeres tételek keretezik:
 
 • Luigi Boccherini: Esz-dúr duó I. tétel; előadják: Steingart Renáta és Szabó Anita (hegedű)
 
 • Ómagyar Mária-siralom
Szövege: Leuveni kódex (XIII. sz. vége), dallama: Geoffroi de Breteuil (XII. sz.) Planctus-sequentiája egykorú dallamával; énekli: Mikó Zsófia
 
 • Kájoni János Organo-Missale (1667) gyűjteményéből a Regina coeli Mária-antifóna az Alle Domine… trópussal és a Benedicamus a Regi potenti… trópussal.
 • Kájoni-kódex (1634–1671): Messias iam venit / A nyúl éneke és ennek népi változatai.
 
 • A XVIII. századi csíksomlyói passiójátékok énekelt betéteiből:
 
  • Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban…
1753. nagypéntek; dallama: XVII. századi, Domokos Pál Péter zetelakai népi gyűjtése szerint.
  • Kegyes Jézus, édes Jézus, örök Atyának Szent Fia…
1774. nagypéntek; dallama: XVII. sz., bukovinai székely népi gyűjtés szerint.
  • Gyarló világ, romlandó ág…
Discantus 1733-ból a Kájoni Cantionale (1719) alapján; dallama Illyés István gyűjteménye szerint 1693-ból.
  • Ah, halandó emberi nemzet…
A Chorus éneke 1742-ből; dallama: Eheu, quid sumus… a Deák–Szentes-kézirat (Csíksomlyó, 1741–1774) szerint.
  • Jaj, nagy kedven tartott szerelmes szülöttem…
Mária-siralom 1767-ből; dallama XVII. századi, Erdélyi Zsuzsanna lészpedi csángó gyűjtéséből.
 
 • Sír a kisgalambom, sírok én magam es… Csíki székely keserves
 
A keservest, a Kájoni-műveket és a passiójáték-részleteket hangszerkísérettel előadják: Agod Alíz, Csasznyi Imre, Erdélyi-Molnár Klára, Guessous Majda Mária, Kiss Balbinát Ádám, Lehőcz Alexandra, Nyitrai Tamás, Takács Éva, Török Tilla.
Felkészítő tanárok: Vakler Anna, Jánosi András, Richter Pál
A Kájoni-források énekeit zongorán kíséri: Richter Pál
A Mária-siralmat előadja: Fejes Ildikó (PPKE BTK Boldog Özséb Színtársulat), a Fertőendrédi Általános Iskola tanára.
 
 • Brahms: esz-moll Scherzo; előadja: Nagy Míra (zongora)
 • Felcsíki verbunk; előadja: Kiss Balbinát Ádám (hegedű)
 • Tomás Luis de Victoria: Improperia – Popule meus
 • Klasszikus énekművek Hazánk és Európa zeneirodalmából; előadják: Jánosik Ágnes,Majsai Julianna, Mikó Zsófia, Nagy Szilvia, Vincze Klára
 • Llibre Vermell de Montserrat: Laudemus Virginem
 • Kodály Zoltán: Stabat Mater
 
Victoria, Montserrat és Kodály kórusművét előadják a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia, Budapest) jelenlévő tanárai és növendékei. Vezényel: Kővári Réka egyházzenész, népzenekutató
 
 

 

Sajat címkek: