Június 13

A Szent Antal búcsú képekben

                                                                      

 

A legtöbb ferences templomban évszázados szokás a Szent Antal napi liliomszentelés és a gyermekek megáldása. A liliomszentelés páduai eredetű. A plébániák 13-13 elsőáldozó gyermeket küldenek a Szent Antal-bazilikába, ahol ünnepélyesen kiosztják köztük a megáldott liliomokat, s így vesznek részt a körmeneten, melyen Szent Antal ereklyéit is viszik.

Urunk, Jézus Krisztus a mezők liliomaira mutatva hirdette meg nekünk a Gondviselésbe vetett gyermeki bizalom evangéliumát (örömhírét.)

Minket tanított, amikor versengő apostolai elé odaállította a kisgyermekeket, és így szólt: Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be Isten országába.

Nem azt tanította, hogy ne dolgozzunk, és nem azt akarta, hogy gyermekek maradjunk, hanem hogy dolgozva, az élet küzdelmeit vállalva és egyre felnőttebbé válva a gondviselő Atyára tekintsünk.

Páduai Szent Antal az Isten irgalmának, atyai szeretetének örök tanítója. Azért szentelünk liliomot, és azért áldjuk meg a gyermekeket az ő ünnepén, mert az evangélium szűk ösvényére akarunk lépni.

Az evangélium útja a gyermeki bizalomnak és Isten szeretetének útja.

Ugyanakkor az anyaföld virágaiért és az anyaméh drága gyümölcseiért, a gyermekekért is imádkozunk, hogy növekedjenek, és teljék kedve bennük a mennyei Atyának.

                                                                                                                               Vade Mecum Franciscanum