Szent Ferenc Iskolája másodszor

A szent Evangélium szerint kell élnem!

 

Fényképek: itt.

„...a Magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a szent Evangélium szerint kell élnem” mottóval a ferences testvérek 2011. augusztus 11–14. között másodszor rendezték meg Assisi Szent Ferenc Iskoláját Csíksomlyón.

Fr. Pantea Tibor, fr. dr. Orbán Szabolcs, Puvak Marián és Mărtinaş Justinus ferences szerzetesek a csíksomlyói kolostorban és környékén mintegy 120, Csík, Gyergyó és Udvarhely vidékéről, valamint a Maros-mentéről érkezett négy-nyolcosztályos gyereknek szerveztek tábort, amelynek az volt az alapgondolata, hogy amint Szent Ferenc az Evangéliumból értette meg, mit kell tennie az életében, hozzá hasonlóan miként kell ma úgy olvasni a Szentírást, hogy annak alapján lehessen cselekedni a hétköznapokban.

Augusztus 11-én a tábor nyitányaként a szervezők egy bábjátékot adtak elő rendalapítójuk életéből, amely azt a mozzanatot jelenítette meg, hogy Szent Ferencet miként ihleti meg a Szentírás, és határozza el, hogy életvitele alapjául választja. A bábelőadás modellként is szolgált a tábor résztvevőinek, hogy másnap, augusztus 12-én, pénteken az Assisi szentjének életével való ismerkedés után a dramaturgia eszközeivel csoportokban maguk is megjelenítsenek egy-egy epizódot, amely arról tanúskodik, hogy Ferenc felismerte az evangéliumi igazság fontosságát, és életvitelében meg is valósította azt. A 11 csoportba osztott táborozók csak egyszerű anyagokat használhattak fel kiselőadásukhoz: fát, falevelet, követ, papírt, flakont. Mint minden nap, augusztus 13-a, szombat is közös zsolozsmával kezdődött a csíksomlyói kegytemplomban, majd Szabolcs testvér segítségével a résztvevők szövegszerűen is ismerkedtek a Szentírással, arra figyelve különösen, hogy az hogyan volt jelen Szent Ferenc életében. Az indító gondolatok után a gyerekek csoportfoglalkozás keretében felolvasták és megbeszélték az elveszett bárány történetét. A lelki gazdagodást jelentő programok fizikai felüdülést, kikapcsolódást és a közösség építését szolgáló tevékenységekkel, játékokkal egészült ki. A Kissomlyó-hegyen található Szent Antal-kápolnában tartott szentmise előtt például akadályversenyre, a szentmisét követően pedig a ferences kolostor vendégháza mögött tábortűzre került sor. Augusztus 14-én, vasárnap a csíksomlyói kegytemplomban tartott záró szentmise után volt Assisi Szent Ferenc Iskolája második évfolyamának kicsengetése: a táborozók újszövetségi Szentírást kaptak, hogy az váljék életük iránytűjévé, Taut, azaz ferences keresztet és annak leírását azzal a meghagyással, hogy váljanak Krisztus barátaivá, valamint oklevelet, hogy emlékezzenek az együtt töltött értékes időre.Borsodi L. László ferences sajtóreferens

fotók: Kolozsvári Ferences Kolostor

 

A résztvevők beszámolói:

Pontosan még nem is tudom, hogy mit is kell ide irnom.

De abban biztos vagyok, hogy nekem nagyon sokat jelentett ez a tábor, főleg lelkileg. Először is, hogy még jobban megismerhettem Szent Ferencet, és az ő életét. De engem nagyon megérintett a sok szép prédikáció is, amikben felismertem az én életemet.Persze a hangulat is nagyon jó volt.Mindenki nagyon kedves és segitökesz volt. Remélem valamennyiünk számára ez a pár nap is nagy lelki felüdülés volt.

Isten fizesse minden értünk vállallt munkátokat!

Melinda Zölde

 

 

Csodálatos élmény volt együtt lenni, imádkozni és megismerkedni Assisi Szent Ferenc életével, esetleg feleleveníteni az eddig szerzett ismereteket a csíksomlyói Szűz Anya közelében. A tábor ideje alatt főként azon volt a hangsúly, hogy megismerkedjünk Szent Ferenc evangéliumi életével, azzal, ahogyan ő közel került az Atyához.

Felemelő érzés volt megtapasztalni, milyen jó egy kis időre kikerülni mára már a fiatalokat is érintő, felgyorsult világ forgatagából, és olyan emberekkel együtt lenni, akik hatására jobbakká és egységesebbekké válhatunk. Elsajátíthattuk és megismerhettük az alázatosság és a felebaráti szeretet alapjait, gyakorolhattuk is azt.

Meggyőződésem, hogy mindannyian másak, gazdagabbak, valamivel többek lettünk, mint a tábor előtt voltunk. Amikor megkereszteltek, a keresztségben egyek lettünk Istennel. Most a táborban kapott tanítás és a Tau kereszt által Krisztus szorosabb követésére vállalkoztunk, arra, hogy Szent Ferenc társaiként, barátaiként eljussunk a krisztusi tökéletességre. Ebben lesz segítségünkre az ajándékba kapott újszövetségi Szentírás, azt olvasva, tanulmányozva bizonyára a mi számunkra is kinyilatkoztatja a Magasságbeli, hogyan is kell élnünk.

Baróti Tibor