Légy Jézus barátja, miként Szent Ferenc

 

A ferences lelkiséget bárhol meg lehet élni – talán ez az egyik legfontosabb üzenet, amelyet az Assisi Szent Ferenc iskola csíksomlyói táborában részt vett gyerekek vihettek magukkal. Mintegy hetven, közeli és távoli településről egyaránt érkező 4–8. osztályos diák ismerkedhetett négy napon át a ferences szerzetesrend alapítójának életével. Tették mindezt játékosan, közösségben dolgozva.

 

 

„A Vasárnap katolikus hetilap kért fel minket, hogy a Ferenc-rend 800 éves jubileuma alkalmából szervezzünk velük közösen egy vetélkedőt a gyerekeknek” – fogalmazott a múlt csütörtöktől vasárnapig lezajlott tábor előzményeiről Tibor testvér. Mint mondta, az elmúlt tanévben minden hónapban feladatokat állítottak össze, amelyek Szent Ferenc életéből ragadtak ki fontosabb mozzanatokat. „Ennek az egésznek a Szent Ferenc iskolája nevet adtuk. Ismerjük és tanuljuk meg életét, de ezalatt nézzük azt is, hogy az ő élete mire tanít” – magyarázta a szerzetes. Mint megtudtuk, az első-második osztályosoknak rajzolniuk kellett az adott témáról, a 3–4. osztályosoknak úgyszintén, ám nekik már szövegbe öntve is ki kellett fejezni gondolataikat bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Az 5–8. osztályosok már csoportban dolgoztak, feladataik pedig más jellegűek voltak: azaz Szent Ferenchez hasonlóan kellett cselekedjenek – például meglátogatni az általuk bizonyos értelemben „leprásnak” vélt személyt, közelebb kerülni hozzá. „Havonta díjaztuk a gyerekeket, ám időközben rájöttünk, hihetetlenül értékes munkákról van szó” – említette Tibor testvér. Hozzátette, érezték annak szükségességét, hogy élőben is megismerjék ezeket a nagyon értékes nebulókat. Emellett természetesen az is jó volna, ha a vetélkedőn részt vevők egymással is találkoznának.

Átvenni Szent Ferenc egyszerűségét

A közösségben dolgozni, játszani, szolgálni a többieket, odafigyelni rájuk, megosztani egymással az örömet és a javakat – az egész napos foglalkozások által ezeket az értékeket tanulhatták meg a gyerekek. Hallhattak előadásokat Szent Ferenc életéről a klarissza nővérektől, illetve a ferences testvérektől. Vetélkedők is zajlottak az elhangzottakból, egy csoportos munka alkalmával például rajzba kellett foglalni a történeteket. És hogy még érdekesebb legyen a feladat, el is kellett játszani azt. Volt kirándulás a somlyói nyeregbe, ahol ugyancsak tartalmasan töltötték el az időt, tanultak és játszottak. Ezáltal arra is rájöhettek, az Istennel való kapcsolat a természet szeretete által is megvalósulhat. „A tábor közösségépítés is volt így, ami Szent Ferenc életében nagyon fontos. Üzenete pedig az, a ferences lelkiséget bárhol megélhetik” – magyarázta Tibor testvér. A gyerekek búcsúzóul az emlékokleveleken kívül egy fából készült tao-keresztet is kaptak ajándékba. Szent Ferenc ezt rajzolta az emberek homlokára, a kolostori szobák falaira, ezzel zárta leveleit. „Ennek átadásakor azt mondtuk mindegyiküknek: vedd Krisztus keresztjét, és légy az ő barátja, miként Szent Ferenc. Arra biztattuk, amikor látják és nyakukban hordják ezt, legyenek olyan emberek, akik Jézusra emlékeztetnek” – fogalmazott a ferences szerzetes.

Rédai Botond

Forrás: Csíki Hírlap – www.székelyhon.ro, 2010. augusztus 18., szerda

 

Sajat címkek: