Tranzitus - égi születés

 

Meghitt ünnepet ültek a barátok templomában a „lelki rokonok”, akik Assisi Szent Ferencen keresztül kötődnek Jézushoz és egymáshoz.


Kep

Sajat címkek: 

Tranzitus – Szent Ferenc boldog halálára emlékeznek a ferencesek

 

A ferences rend alapítója 1226. október 3-án, az assisi Porciunkulában adta vissza lelkét a Teremtőnek. A ferencesek azóta a világ minden részén megemlékeznek Szent Ferenc tranzitusáról, vagyis az átköltözéséről a földi életből a mennyei hazába. Az alapítás 800. éve alkalmából meghirdetett jubileumi esztendőben a hazai ferences templomokban a szép és ősi tranzitus szertartását október 3-án vagy 4-én este tartják.
A liturgia központi eleme a 141. zsoltár, amit a szerzetesek a szent halálakor énekeltek. Annál a sornál, amelyiknél a szent meghalt, a közösség tagjai letérdelnek, a templom elsötétül, majd a zsoltár végén kitárt karral csendes imádság következik. A szertartást a Szent Ferenc-ereklye előtti tiszteletadás és a közösség vezetőjének ünnepélyes áldása zárja.

Sajat címkek: 

Aki elsőnek kapta meg Krisztus sebeit

 

A keresztre feszített Krisztus szögek ütötte sebeit a történelem folyamán elsőként a ferences rend alapítója, Assisi Szent Ferenc kapta meg. A stigmatizáció, vagyis Szent Ferenc sebei ünnepét XI. Benedek, az első domonkos rendi pápa engedélyezte még a 13. században. Napja, szeptember 17. a világ minden ferences templomában jeles ünnep.
Assisi szentje megtérése pillanatától haláláig odaadó tisztelettel követte és szóval-tettel mindenkinek hirdette a megfeszített Krisztust. Halála előtt két esztendővel, 1224-ben, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, miközben az Alverna-hegyen imádkozott, Krisztus csodálatos módon megújította szenvedésének jegyeit, a szent sebeket szolgájának testében.

Sajat címkek: 

Assisiben a fiataloké a nyár

 

Assisi csodálatos hely: ablak a világ szépségére és emberi arcára. Bazilikák és remetelakok fogadják a zarándokok ezreit, akik Szent Ferenc nyomdokain érkeznek az egyszerűséget és a valódi értékeket keresve.
Assisi konventuális ferencesei (minoriták) egész júliusban 13 és 17 év közötti kamaszok százait fogadták, akik Olaszország minden részéből érkeztek Assisibe az általuk meghirdetett „spirituális kalandra”. Volt akiket a plébániájuk, másokat az egyházmegye, megint másokat a világi ferences közösségek biztattak a részvételre.

Sajat címkek: 

Ferences földrajz

A ferencesek hatévente tartják tisztújító csúcstalálkozójukat, vagyis nagykáptalanjukat, mely az összegzés ideje. A világ harmadik legnépesebb szerzetesi közösségének, a ferenceseknek vagy hivatalos nevükön a Kisebb Testvétek Rendjének jelenleg 15 ezer tagja van, 1300-zal kevesebb, mint hat évvel korábban. Ugyanakkor jelenlétük a világban szépen fejlődött.

Sajat címkek: 

A generális álma

 

A 800 éves jubileumát ünneplő ferences rend közelmúltban Assisiben újraválasztott generálisa, José Rodriguez Carballo mer álmodni, és arra kéri tizenötezer rendtársát, hogy álmodják meg együtt, milyennek szeretnék látni szerzetesi közösségüket a jövőben.

Sajat címkek: 

Huszonhatodik nap - avagy ... itt a vég?

A beszámoló azt hiszem, hogy rövid lesz … de csak azért, mert a nap egy kicsit hosszú volt ;-)
 
A lényeg: reggeli program teljesen rendes volt … COTAF zsolozsma, szentmise (igaz eléggé csökkentett létszámban voltunk), utána reggeli, majd készülődés a plénumra.

Huszonötödik nap - avagy ... nyomogatunk II.

Ha a mai napot egy szóba kellene összefoglalni, akkor a nyerő … gombnyomogatás. (no nem kell megijedni ez nem a tegnapi beszámoló, csak … a mai nap is nagyjából ebből a tevékenységből állt).

Oldalak