Tudnivalók a búcsúsoknak

A ferences atyák idén is kiadták a csíksomlyói pünkösdi búcsúra szerkesztett füzetet. Megtalálható benne a búcsú programja, a liturgia szövege, búcsús énekek, valamint szervezési és magatartási útmutató a zarándokok számára.


A pünkösdi búcsúnak egyetlen meghívottja van, az ünnepi szónok. Idén dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mondja a szentbeszédet. A búcsút szervező ferences szerzetesek felhívják a zarándokok figyelmét, hogy a kegytemplomba jobboldalt vonulnak be az újonnan érkező búcsúsok, és bal oldalon mennek ki. A Szűzanya kegyszobrához szintén jobboldalt haladva lehet fölmenni. Az oltár melletti följárónál külön őrség biztosítja a rendet.

A kolostor négyszögletű udvarán és a templom előtti téren a búcsú napján reggel fél hattól lehet gyónni és áldozni. A kordon a kegytemplom előtti térről szombat délelőtt fél tizenegykor indul. A kordonon belül csak liturgikus ruhába öltözött papság vonulhat. A menetet a gyergyóalfalvi keresztalja vezeti, utána a Segítő Mária Gimnázium diákjai és tanárai, a különböző szerzetesnők, lovagrendek és a kordon következik. A Szálvátor kápolnánál a diákok kórusa elénekli az Egészen szép vagy, Mária kezdetű éneket, amelyet főpapi áldás követ. A menet ez után vonul a Hármashalom-oltárhoz, ahol fél egykor kezdődik a szentmise.
 
Takács Éva
Honline

Sajat címkek: