Lapszemle - rólunk

Cserháti Ferenc püspök lelkipásztori látogatása Észak-Amerikában

Cserháti Ferenc, a külföldön élő katolikus magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök hosszabb látogatást látogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban és Kanadában.

A látogatást a püspök észak-amerikai delegátusa, Kiss G. Barnabás OFM szervezte. Az alábbiakban a püspök útjának eddigi állomásairól és eseményeiről olvashatnak.

Sajat címkek: 

Ferences papszentelés Csíksomlyón

1
A ferences rend erdélyi rendtartományának két ifjú tagját szentelte pappá Dr. Jakubinyi György érsek úr Csíksomlyón, 2008 március 29.-én. Legutoljára két évvel ezelőtt volt papszentelés a Szent István királyról nevezett provinciában. Most újabb két pappá szenteltnek örülhetett a ferences rend a hívek sokaságával együtt.

Sajat címkek: 

Krisztus tanúinak sorába álltak

Fotók: Kristó RóbertHozzátartozók, ismerősök, egyházi méltóságok és paptársak által zsúfolásig megtöltött templomban tették le hétvégén szent fogadalmukat Fecheta Jenő és Nagy Károly ferences diakónusok. A csíksomlyói kegytemplomban szombaton tartott szertartáson dr. Jakubinyi György érsek avatta pappá a jelölteket, mondván, Isten azokat hívja meg szolgálatára, akik be tudják fogadni a szentlelket és a feltámadást.

Sajat címkek: 

Idősek, betegek zarándoklata Csíksomlyóra


Első alkalommal szerveztek zarándoklatot a plébánosok a betegek világnapja alkalmából, a lourdes-i jelenések évfordulóján Csíksomlyóra. A zsúfolásig megtelt kegytemplomban sok száz hívő érezhette a kiáradó kegyelmet.

A dél-franciaországi város, Lourdes mellett 1858. február 11. és július 16. között 18 alkalommal jelent meg a Szűzanya egy egyszerű parasztcsaládból származó 14 éves kislánynak, Bernadette Soubirou-nak.

Sajat címkek: 

Szabin testvér

    Nem tudok úgy gondolni a brassói ferences kolostorra, amelynek temploma zarándokhely a hívek számára – különösen Szent Antal segítségül hívása miatt –, hogy ne látnám a templom sekrestyéjében Szabin testvért, törékeny, csuhás alkatával, szelíd tekintetével, jóságosan mindazokkal szemben, akik átlépik küszöbét, kétségbeesésük és nehézségeik elűzésének vágyával, keresve a reményt és az isteni segítséget.
De minthogy a Földön minden mulandó, kevéssel ezelőtt magához hívta őt is Isten.

Sajat címkek: 

Fél évszázad az Úr szolgálatában

Fél évszázad az Úr szolgálatában

Gyermekkori gondolatként kezdôdött, majd a számtalan megpróbáltatás mellett fél évszá­zados szolgálatban teljesedett ki. A legtöbbek által csak József atyaként ismert P. Mark József ferences barát két társával, P. Nagy Tarziciusz OFM és P. Stelli Benedek OFM szerzetesekkel pappá szentelésük 50. évfordulóját ünnepelték szombaton. A Csíksomlyói Kegytemplomban tartott aranymise mottójául az ünnepeltek egy Assi­si Szent Fe­renc-idézetet vá­lasz­tottak: „ Boldogok, akik ki­tarta­nak mindabban, amit elkezdtek!” A Csíksom­lyón 38 éve szolgáló nyolcvanéves József atyával az ünnepi eseményt megelôzô napon beszélgettünk.

Sajat címkek: 

Égi csillagot kér a Szűzanyától

Boldogok, akik kitartanak mindabban, amit elkezdtek – hirdeti az Assziszi Szent Ferenctől kölcsönzött idézet, amelyet P. Márk József OFM, P. Nagy Tarziciusz OFM és P. Stelli Benedek OFM választottak mottóként a csíksomlyói kegytemplomban holnap 10.30-kor kezdődő aranymiséjüket hírül adó szentképre. Az ünnepre váró ferences atyák közül a Csíksomlyón 38 éve szolgáló nyolcvanéves és mindig derűs József atya a rangidős. Pappá szentelése 50. évfordulója kapcsán vele beszélgettünk.

Sajat címkek: 

Lenyűgöz szent Ferenc vallásossága

Új házf?nöke van a csíksomlyói ferences kolostornak. A Gyulafehérvári Római Katolikus Érseki Hivatal által közzétett f?esperesi és papi kinevezésekr?l szóló, július végén megjelent közleményb?l megtudhattuk, Albert István Leánder OFM a dési ferences plébániára távozik, helyét az említett településr?l érkez? Péter Arthur OFM veszi át. Új feladatáról, szolgálatáról beszélgettünk a csíksomlyói rendház újonnan kinevezett f?nökével.

Sajat címkek: 

Oldalak